top of page

TEAMBUILDING

Lära känna varandra svetsas samman arbetslag!

  • 2 timmar
  • Pris utifrån offert
  • Där ni önskar

Beskrivning av tjänsten

En gruppaktivitet är nästan alltid till för att arbetskollegorna ska lära känna varandra så att gruppen svetsas samman! Vanligtvis räcker det med en rolig och lite klurig femkamp men vissa situationer kan även kräva utbildade konsulter som hjälper till att lösa eventuella konflikter och låsningar. Syftet med teambuilding är alltså att svetsa samman företagsgruppen genom att öka gruppens och individernas tilltro gentemot varandra med målet att framförallt att förbättra samarbetet. Nästan alla företagsaktiviteter har något inslag av teambuilding och det finns många olika varianter av aktiviteter och övningar. Vanligtvis leds teamövningarna av en utbildad aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser utmaningar och problem. Detta ger värdefulla insikter om hur teamet fungerar och vad som behöver utvecklas. Det finns ett brett spektra av teambuilding-övningar att välja emellan, vare sig ni vill vara inomhus eller utomhus. Ett äventyr i naturen, helst tillsammans med en teamträningskonsult, är kanske en av de mest effektiva metoderna. Vi erbjuder aktiviteter där gruppens förmåga att samarbeta sätts på prov. Några ämnen vi alltid försöker beröra i våra teambuildingpaket • Spatial förmåga • Ledarskap • Simultanförmåga • Samarbetsförmåga


Kontaktuppgifter

+ 0102215200

info@apelago.se

Trosa Gästhamn Uddbergagatan 1b, Trosa, Sverige

bottom of page